ผลการเรียน มบค.11 1/59

User Rating: / 2
PoorBest 

ปวส.1 กลุ่ม มบค.11  คณะวิชาบริหารธุรกิจLaughingสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจKissวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ที่ ชื่อสกุล สอบ ป. สมุด หนังสือ สอบท. คู่มือ คุณธรรม เว็บ เพิ่ม รวม เกรด
5 30 20 20 10 10 5 100
1 นายกฤษณะ สยามมล 3 22.5 16 10.5 9 8 3 72 3
2 นางสาวกัญญาณัฐ พรรณา 3 26 16 8 8 8 3 72 3
3 นางสาวกาญจนา แก้วคำ 5 23 8 4.5 7 10 3 60.5 2
4 นางสาวกุลณัฐ โพธิสาร 5 25 16 7 5 8 5 71 3
5 นางสาวจตุพร มูลมิรัตน์ 3 15 16 6 5 2 5 3 55 1.5
6 นายจันทร์เกษม ศรีษะแก้ว 5 23 6 14.5 9 4 3 1 65.5 2.5
7 นางสาวจีรนันท์ สุภเลิศ 3 23 9 17.5 9.5 4 5 71 3
8 นางสาวชรีรัตน์ เรืองรุ่ง 3 30 15 17 6.5 10 3 84.5 4
9 นางสาวชลธิชา ครองยุทธ์ 5 26 19 15 9.5 10 5 89.5 4
10 นายชัชวาลย์ ศรศักดา 3 24 16 11.5 5 9 5 73.5 3
11 นายธนกรณ์ ดาวเรือง 5 24 9 9.5 9 8 3 67.5 2.5
12 นางสาวนิจวิภา เกียนมะเริง 3 21 16 8.5 5 6 5 1 65.5 2.5
13 นางสาวนิภาพร ไชยพรม 3 28 16 16.5 8 8 3 82.5 4
14 นางสาวนีรนุช มอราศรี 3 29 16 18.5 8 10 3 87.5 4
15 นางสาวบุษกร ฟองลม 3 27 19 14 7 4 3 77 3.5
16 นางสาวประภาพร ทองทิพย์ 5 25 13 5.5 7 6 3 1 65.5 2.5
17 นางสาวปรียานุช พิมพิสุด 5 33 15 18.5 6.5 6 3 87 4
18 นางสาวปัฐทวิกาณ ลุนศรี 5 23 19 18.5 8 4 5 82.5 4
19 นางสาวผุสดี ยศศิริ 3 23 19 12.5 8 8 5 78.5 3.5
20 นางสาวพราวพธู ตระกูลพงศ์ 3 22 16 10.5 5 4 5 65.5 2.5
21 นางสาวรวิสรา ทองเชื้อสาย 5 31 13 5.5 8 8 5 75.5 3.5
22 นางสาววาเลน อินธิเดช 3 3
23 นางสาววิลาสิณี ทองสาย 5 29 16 8 5 10 5 78 3.5
24 นางสาวศศิธร คันศร 5 22 19 5 7.5 0 3 61.5 2
25 นายศุภกฤต เภารัศมี 5 21 18 8.5 9 6 3 70.5 3
26 นางสาวสายแก้ว วงศ์ภักดี 5 23 21 11.5 9.5 6 5 81 4
27 นางสาวสุธาสินี จันทา 3 28 16 11 5 4 5 72 3
28 นางสาวสุมิตรา รุ่งแสง 5 15 13.5 6 7.5 8 3 2 60 2
29 นางสาวสุมินตรา แสนคำ 5 19 16 8.5 7 4 3 62.5 2
30 นางสาวสุเมธี ศรีบุญเรือง 0 19 16 5 5 4 5 1 55 1.5
31 นางสาวอดิศา กลำเงิน 3 3
32 นางสาวอภิญญา ใหญ่ยิ่ง 3 30 16 11 8 10 5 83 4
33 นางสาวอภิพร ปกป้อง 5 29 19 16 7 10 3 89 4
34 นางสาวอรวี คาวี 0 27 15 9 6.5 10 3 70.5 3
35 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหวาด 3 25 19 5.5 8 10 3 1.5 75 3.5
36 นางสาวสุปราณี บุญขวาง 5 31 19 14.5 7 8 3 87.5 4
37 นางสาวนฤชา สุรนาถ 3 10 18.5 4 7.5 9 3 5 60 2

Comments  

 
0 #2 Guest 2017-10-16 02:56
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn additional cash every month because you've got
high quality content. If you want to know how to make extra $$$, search for:
Mrdalekjd methods for $$$

my webpage: FirstDaniel: https://09Mattie.blogspot.com
Quote
 
 
0 #1 Guest 2017-10-14 14:23
I have noticed you don't monetize your website, don't waste
your traffic, you can earn additional bucks every month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra $$$, search for: Mrdalekjd methods for $$$

Here is my webpage ... FirstMarion: https://10Brook.blogspot.se
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com