เว็บ kruwandee.com

ข่าวจากเว็บครูบ้านนอก

Login Formผลการเรียน สบค.11 1/59

User Rating: / 1
PoorBest 


ปวส.1 กลุ่ม สบค.11คณะวิชาบริหารธุรกิจEmbarassedสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจLaughingวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
ที่ ชื่อ - สกุล สมุด เว็บ ส่ง PPT คุณธรรม รวม สอบป.
รวม เกรด
30 20 10 20 80 20
100
1 นายนันธวัฒน์ ทองภิระ 24 15 10 18 67 20
87 4
2 นายแพง พันธ์งาม 22 20 10 16 68 10
78 3.5
3 นางสาวสุนีย์ บุญจอม 23 12 10 20 65 20
85 4
4 นางสาวกนกวรรณ พวงพันธ์ 21 15 10 20 66 10
76 3.5
5 นางสาวกรองกาญจน์ กิ่งเกษ 22 15 10 20 67 20
87 4
6 นายกิตติภูมิ บุญร่วม 18 12 10 13 53 20
73 3
7 นายจักรกฤษณ์ บุตรสอน 18 15 10 14 57 20
77 3.5
8 นายจักรภัทร ทองทั่ว 26 20 10 20 76 20
96 4
9 นางสาวชนกนาถ เชื้อต่อมา 18 15 10 15 58 10 260 2
10 นายชุติพงค์ ภิญโญ 15 12 10 14 51 20
71 3
11 นางสาวณัฐรินทร์ อนันเทพา 23 12 10 20 65 20
85 4
12 นางสาวดาราวัลย์ ใยโท 26 15 10 19 70 10
80 4
13 นายธรรมลักษณ์ จิตตะยะโสธร 22 16 10 20 68 20
88 4
14 นางสาวนภาพร ศรีนารักษ์ 21 16 10 15 62 20
82 4
15 นางสาวนฤมาลย์ สุขสวาท 22 20 10 20 72 20
92 4
16 นางสาวนวลมณี บุญยิ่ง 23 12 10 20 65 20
85 4
17 นางสาวนุชนาฎ วันเฮียง 23 12 10 18 63 15
78 3.5
18 นางสาวบัวขาว การพัฒน์
-

0

0
19 นายปกาศิต ศรีจันทร์แจ้ง 21 20 10 20 71 20
91 4
20 นายพงศธร พวงศรี 17 15 10 11 53 8
61 2
21 นางสาวพรสุดา โสดามุข 22 15 10 17 64 15
79 3.5
22 นางสาวมนธิกา พรมสมบัติ 23 12 10 14 59 11
70 3
23 นางสาวมาริสา จันรอง 21 16 10 14 61 20
81 4
24 นางสาวรัชนีกร คำนัน 23 15 10 17 65 10
75 3.5
25 นายวิโรจน์ วงค์มณีย์ 22 16 10 16 64 20
84 4
26 นายวีระชัย ฝังนิล 22 16 10 20 68 20
88 4
27 นางสาวศรัญญา มีมานะ 21 16 10 18 65 20
85 4
28 นางสาวศศิวลี พรมพิลา 22 20 10 20 72 20
92 4
29 นางสาวศิริพร พันธพัฒน์ 21 15 10 10 56 10
66 2.5
30 นางสาวสุชาดา กรไกร 26 20 10 17 73 20
93 4
31 นายสุรชา สรสิทธิ์ 24 20 10 20 74 20
94 4
32 นายอานันท์ พรมชาติ 21 15 10 20 66 20
86 4
33 นางสาวเพียงรวี ปานนาค 21 16 10 15 62 20
82 4
34 นายธนากร กันนาลี 18 15 10 15 58 13.5
71.5 3
35 นายเอกชัย นามวิชา 21 15 10 20 66 20
86 4
36 นายภูมินท์ พงษ์ทอง 26 15 10 20 71 20
91 4


Comments  

 
0 #19 Guest 2018-08-14 07:21
I have noticed you don't monetize your site, don't waste your traffic, you
can earn extra cash every month. You can use the best adsense
alternative for any type of website (they approve all websites), for more info simply search
in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Stop by my weblog ... BestVickie: https://FollowJulio.blogspot.se
Quote
 
 
0 #18 Guest 2018-02-07 14:45
I have checked your page and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for; Boorfe's tips
unlimited content

My site; CatharineSmall: https://Lona33.wix.com
Quote
 
 
0 #17 Guest 2018-01-14 18:25
I have checked your blog and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's search
results, but there is a tool that can help you to create 100% unique content, search for;
Boorfe's tips unlimited content

Here is my weblog; EricSmall: https://Davis055.blogspot.com
Quote
 
 
0 #16 Guest 2018-01-03 15:18
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic,
you can earn additional bucks every month because you've got high quality content.

If you want to know how to make extra bucks, search for: Boorfe's tips
best adsense alternative

Stop by my web site FirstRosemarie: https://11Alycia.blogspot.co.uk
Quote
 
 
0 #15 Guest 2017-12-29 01:46
I have checked your page and i have found some duplicate
content, that's why you don't rank high in google, but
there is a tool that can help you to create 100% unique content,
search for: Boorfe's tips unlimited content

Also visit my website JungSmall: https://Silas055.blogspot.com
Quote
 
 
0 #14 Guest 2017-12-26 03:31
I have checked your site and i have found some duplicate content, that's
why you don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique
articles, search for; Boorfe's tips unlimited content

My homepage: WildaSmall: https://Minna055.blogspot.com
Quote
 
 
0 #13 Guest 2017-12-24 08:33
I have checked your site and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google's search results, but there is a tool
that can help you to create 100% unique content, search
for; Boorfe's tips unlimited content

Have a look at my web page - ShennaSmall: https://Mickie21.jimdo.com
Quote
 
 
0 #12 Guest 2017-12-06 06:24
I have noticed you don't monetize your blog, don't waste your traffic,
you can earn extra bucks every month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra $$$, search for: Boorfe's tips best
adsense alternative

My homepage :: FirstTeresa: https://10Lasonya.blogspot.se
Quote
 
 
0 #11 Guest 2017-11-29 00:17
I have checked your page and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's search
results, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles,
search for: Boorfe's tips unlimited content

Review my blog ... CarlaSmall: https://Andrea33.wix.com
Quote
 
 
0 #10 Guest 2017-11-27 15:00
I have checked your page and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google's search results,
but there is a tool that can help you to create 100% unique content, search for; Boorfe's tips unlimited content

Also visit my homepage ... MacSmall: https://Janessa33.wix.com
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

ข่าวอาชีวศึกษา

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com