สบค.12/159

User Rating: / 2
PoorBest 

ปวส.1 กลุ่ม สบค.12...คณะวิชาบริหารธุรกิจ...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ที่ ชื่อ - สกุล สมุด รายงาน คุณธรรม รวม สอบปฏิบัติ เพิ่ม รวม เกรด
50 20 10 80 20 100
1 นางสาวจิฬาภรณ์ พิมพะนัต 47-2 18 7 70 12.5
82.5 4
2 นางสาวจีรวรรณ ถึงไชย 43-2 13 6 60 14.5 1 75.5 3.5
3 นางสาวชลิตตา เกตเกษร 44.5-2 18 9 69.5 7
76.5 3.5
4 นางสาวชุติกาญจน์ ตาราศาสตร์ 38 18 8 64 17.5
81.5 4
5 นางสาวณัฎฐณิชา สุขอนันต์ 41 19 10 70 14.5
84.5 4
6 นางสาวณัฐนิชา วรรณจันทร์ 49-2 18 9 74 12
86 4
7 นางสาวดวงเดือน บัวเขียว 44 14 8 66 10
76 3.5
8 นางสาวธัญทิวา บุญตะนัย 43 13 5 61 11
72 3
9 นางสาวนภากานต์ ระยับศรี 47.5 15 10 72.5 19.5
92 4
10 นางสาวประกายแก้ว ศิรินัย 44 9 9 62 18.5
80.5 4
11 นางสาวปวีณา ชูใจ 36 9 9 54 14
68 2.5
12 นางสาวปิยวรรณ ดาวสุข 44.5 19 10 73.5 16.5
90 4
13 นางสาวพัชริดา พวงพลอย 44.5 15 9 68.5 18.5
87 4
14 นางสาวพัชรี ศรีละออน 43 19 10 72 14.5
86.5 4
15 นางสาวพิกุลแก้ว วงษ์หนองแล้ง 46 18 3 67 17
84 4
16 นางสาวยุพิน บุตรดาษ 40 17 8 65 16
81 4
17 นางสาวรัชนี จอกแก้ว 47 19 9 75 16.5
91.5 4
18 นางสาวรุ่งรัตน์ บัวงาม 40.5 16 9 65.5 14 1 80.5 4
19 นางสาววรรณภา ศรวิชัย


0

0
20 นางสาววรรณศิริ จิตรบุญ 38 18 10 66 19.5
85.5 4
21 นางสาววรัญญา จันริศิล


0 0
0
22 นางสาววิราภรณ์ สมาน 28 12 6 46 20
66 2.5
23 นางสาวศศิมา คำแท่ง 45 15 8 68 18.5
86.5 4
24 นางสาวศิริรุ่ง สมพร 43 16 8 67 16.5
83.5 4
25 นางสาวศิริลักษณ์ งอมสงัด 38 9 6 53 5 2 60 2
26 นางสาวศิริวรรณ แป้นกล่ำ 45-4 14 8 63 8
71 3
27 นางสาวสังเวียน มะวงค์ 41.5-4 18 8 63.5 16.5
80 4
28 นางสาวสุกัญญา ภาพันธ์ 35.5 16 9 60.5 18.5 1 80 4
29 นางสาวสุดารัตน์ มะโน 46 17 7 70 13
83 4
30 นางสาวสุธิดา ผิวสว่าง 41 17 2 60 16
76 3.5
31 นางสาวสุธิตา สีตาแสน 32-2 18 2 50 13.5
63.5 2
32 นางสาวสุนิษา พรมประดิษฐ์ 36-2 13 4 51 12
63 2
33 นางสาวสุภานันท์ กัณหาบุตร


0

0
34 นางสาวสุภาพร ศรีสมบัติ 36 18 10 64 10 1 75 3.5
35 นางสาวสุมินตรา ลุนศรี 44 9 9 62 17 1 80 4
36 นางสาวอภิญญา ฐานวงศ์ 42.5 15 9 66.5 15
81.5 4
37 นางสาวอมิตา ศิลารักษ์ 31-2 12 0 41 14.5
55.5 1.5
38 นางสาวอัญชลี เจริญศรี 47 17 8 72 13.5
85.5 4
39 นางสาวเกษร รักษาภักดี 44 18 10 72 19.5
91.5 4
40 นางสาวเสาวลักษณ์ หลักทอง


0

0
41 นางสาวสุกัญญา บัวแย้ม 38 18 3 59 19.5
78.5 3.5
42 นางสาวเฟื่องฟ้า ภูคำ


0

0

Comments  

 
0 #6 Guest 2017-08-13 23:46
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month because you've got hi
quality content. If you want to know what is the best adsense alternative,
search in google: adsense alternative Mertiso's tips

Also visit my web site; 86Derick: https://iamRebecca.blogspot.com
Quote
 
 
0 #5 Guest 2017-07-27 00:14
Hi blogger, do you monetize your site ? There is easy method to earn decent money every day,
just search on youtube : How to earn $25/hour selling articles

My site: Minnie1979: https://JoannFit.blogspot.com
Quote
 
 
0 #4 Guest 2017-07-20 14:41
Hello guys! Who wants to see me live? I'm live at
HotBabesCams.co m, we can chat, you can watch me live for free, my nickname is
Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here
is my photo:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Quote
 
 
0 #3 Guest 2017-07-19 01:20
Hi fellas! Who wants to meet me? I'm live at HotBabesCams.co m, we can chat, you can watch me live
for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here
is my photo:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Quote
 
 
0 #2 Guest 2017-07-14 02:54
Great article. I will be facing some of these issues as well..


My weblog ... https://www.xvideos.com/video28575569/teen_cambabe_isabellar33d_from_hotbabescams.com_teases: https://www.xvideos.com/video28575569/teen_cambabe_isabellar33d_from_hotbabescams.com_teases
Quote
 
 
0 #1 Guest 2017-07-10 12:28
Hi guys! Who wants to chat with me? I'm live at HotBabesCams.co m, we
can chat, you can watch me live for free, my nickname
is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg ,
here is my photo:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com