คะแนน

User Rating: / 1
PoorBest 

คะแนน 5 3 2
ที่ ชื่อ-สกุล ppt การนำเสนอ เวลา
1 น.ส.เกียรติสุดา...คำผา 2 1.5 2
2 น.ส.กมลทิพย์...กาลจักร์ 3.5 2 1
3 น.ส.มัททนา...กำเร็ว 3 2.5 2
4 น.ส.ธัญญาภรณ์...ปราบภัย 3.5 2 2
5 น.ส.วรรณภา...ทองปัญญา 2 1.5 2
6 น.ส.เปาวรีย์...วิลา
7 น.ส.ปรางค์ทิพย์...คำหาญ 2.5 2.5 2
8 น.ส.อัญธิกา...ภูรุ่ง 2.5 2.5 2
9 น.ส.ปฏิญาณี...ศิลาโชติ 2 2 1.5
10 น.ส.จิราภรณ์...บุญจง 3 2 2
11 นายเผด็จ...พยัฆทา 2.5 1.5 2
12 นายธีรภัทร์...นามวงศ์ 2.52 2
13 นายสุวินัย...พวงยอด 2.5 2.5 2
1. คะแนนใบงานที่ 2 และ 3Embarassed

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com