สื่อการสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

User Rating: / 7
PoorBest 
alt

หน่วยที่ 1:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์
Smileความหมายและความสำคัญของเว็บไซต์
Smileที่มาและประเภทของเว็บไซต์
หน่วยที่ 2:หลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
Smileความหมายและความสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์
Smileการใช้สีและตัวอักษรสำหรับเว็บไซต์
Smileการใช้รูปภาพสำหรับเว็บไซต์
หน่วยที่ 3:การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และระบบนำทาง
Smileการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User interface)
Smileการออกแบบระบบนำทาง(์Navigation)
หน่วยที่ 4:การออกแบบภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวในงานเว็บไซต์
Smileการออกแบบภาพกราฟฟิกที่ใช้สำหรับเว็บไซต์
Smileการออกแบบภาพเคลื่อนไหวที่ใช้สำหรับเว็บไซต์
หน่วยที่ 5:การออกแบบแม่แบบเอกสารเว็บด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
Smileการออกแบบแม่แบบเอกสารเว็บ
หน่วยที่ 6:การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6
Smileส่วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver CS6
Smileการสร้างและเรียกใช้งานแม่แบบเอกสารเว็บ
หน่วยที่ 7:การจัดการเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6
Smileการจัดการตาราง ข้อความและรุปภาพในเว็บเพจ
Smileการแทรกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและเพิ่มลักษณะพิเศษในเว็บไซต์
หน่วยที่ 8:การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการอัปโหลดเว็บไซต์
Smileการเชื่อมโยงเว็บไซต์
Smileการขอพื้นที่ในการอัปโหลดเว็บไซต์
Smileการอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์
หน่วยที่ 9:กรณีศึกษา
Smile9.1กรณีศึกษาร้านขายกาแฟ Login Coffee
Smile9.2กรณีศึกษาร้าน Farm Meedee ผักสดปลอดสารพิษ


   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com