ผลงานการสร้างวีดีโอ นศ.ระดับปริญญาตรี 2/58


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ลลิตา
867
2   Link   อรวรรณ
758
3   Link   สุวรรณี
739
4   Link   ฉัตรเพชร
738
5   Link   ฉัตฑริกา
766
6   Link   กัญญาณัฐ
760
7   Link   สุภาพร
740
8   Link   โสมถวิล
725
9   Link   สิรินภา
767
10   Link   ธัญญาภรณ์
718
11   Link   จริยา
752
12   Link   หนึ่งฤทัย
741
13   Link   นิษา
742
14   Link   รัตน์สุดา
726
15   Link   ปริญญา
741
16   Link   พัชรินทร์
728
17   Link   หทัยรัตน์
737
18   Link   รวิตา
765
19   Link   วนิดา
740
20   Link   อภิสรา
735
21   Link   อิสราภรณ์
759
22   Link   วราภรณ์
728
23   Link   เกษศรินทร์
775
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com