ผลงานการเขียนเว็บ joomla (สบค.22/53)

เนื่องจากการเรียนการสอนต้องใช้ฐานข้อมูลจำนวนมาก ครูได้ลบฐานข้อมูลบางเว็บออกไป

โดยจัดเก็บในรูปไฟล์รูปภาพแทนนะคะ Smile

Display # 
# Web Link Hits
1   Link   อัมพร สุกานดา เทียมจันทร์ (สุขภาพวัยรุ่นหญิง)(5+5+8 คะแนน)
995
2   Link   พีรศักดิ์ สุพัตรา พิมพิมล (ท่องเที่ยวภาคอีสาน)(5+5+8 คะแนน)
1170
3   Link   ศศิธร วิมลรัตน์ เดือนเพ็ญ (อาหารสี่ภาค)(5+5+8 คะแนน)
986
4   Link   พัชราภรณ์ เพชรปราณี อภิญญา (ท่องเที่ยวภาคใต้)(5+5+7 คะแนน)
1030
5   Link   ธิดารัตน์ สิริษา สุนิสา (แฟชั่น) (3+5+8 คะแนน)
955
6   Link   สุพัตรา สุปราณี นารินทร์ (สัตว์เลี้ยง)(5+5+8 คะแนน)
996
7   Link   เกศสุดา สุนิกร บัณฑิตา (ผลไม้เมืองไทย)(5+5+9 คะแนน)
1185
8   Link   นิศากร สุชาดา วณิชญา (ประเพณีศรีสะเกษ)(5+5+6 คะแนน)
944
9   Link   ฉัจชญาภรณ์ รัญญา นิติยา (กีฬาฟุตบอล)(5+5+5 คะแนน)
1022
10   Link   จารุวรรณ วิจิตรา อภิญญา (ท่องเที่ยวภาคเหนือ)(5+5+6 คะแนน)
1140
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com