ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
240
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
224
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
229
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
219
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
220
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
224
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
215
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
216
9   Link   นิรดา/พรพิมล
211
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
220
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
217
12   Link   กัลยา/กันทิมา
219
13   Link   นริศรา/ปริยากร
212
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
220
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
218
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
215
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
224
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com