ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
304
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
287
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
291
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
280
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
282
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
288
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
277
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
280
9   Link   นิรดา/พรพิมล
271
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
282
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
278
12   Link   กัลยา/กันทิมา
282
13   Link   นริศรา/ปริยากร
274
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
281
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
279
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
277
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
287
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com